0 items - 0,00€ 0

Srednjeevropsko zavezništvo za trajnostno mobilnost

mobilitatis omni vstopna stran mapa prog legenda

Ponovno

povezujemo

Vzhod z Zahodom.

Kot predstavniki gospodarstva,
mest in občin bomo ponovno vzpostavili
celotno železniško omrežje v Sloveniji,
od vzhoda proti zahodu in obratno.

Hkrati bomo znova odprli vse
čezmejne povezave s sosedami v Italiji, Avstriji, na
Madžarskem in nenazadnje na Hrvaškem.

Pridružite se nam
kot član_ica Srednjeevropskega
zavezništva za trajnostno mobilnost.

Ponovno

povezujemo

Vzhod z Zahodom.

Kot predstavniki gospodarstva,
mest in občin bomo ponovno vzpostavili
celotno železniško omrežje v Sloveniji,
od vzhoda proti zahodu in obratno.

Hkrati bomo znova odprli vse
čezmejne povezave s sosedami v Italiji, Avstriji, na
Madžarskem in nenazadnje na Hrvaškem.

Pridružite se nam
kot član_ica Srednjeevropskega
zavezništva za trajnostno mobilnost.

Infografika železniškega omrežja v Sloveniji

Aktualno in predlagano

predlagano stanje omrežja

železniških prog v Sloveniji

Trenutno ima Slovenija 1.207 kilometrov vseh železniških prog, med njimi 333 kilometrov dvotirnih prog in 874 kilometrov enotirnih prog.
Trije od devetih železniških mejnih prehodov z Avstrijo, Madžarsko in Italijo so še vedno zaprti. Izmed osem železniških mejnih prehodov s Hrvaško dva ne obratujeta in preostali z zelo slabo frekvenco železniških povezav.
Zato do leta 2030 predlagamo do 1370 km železniških prog, 489 km dvotirnih in 906 km enotirnih. Še pomembneje. Predlagamo načrtovanje nadgradnje vseh med-regionalnih železniških prog in ponovno vzpostavitev manjkajočih železniških čez-mejnih prehodov.

* Povlecite info-grafiko v desno in si podrobneje oglejte naš predlog nadgradnje železniške infrastrukture do leta 2030.

Legenda infografike omrežja železniških prog v Sloveniji
Obljuba Zavezništva

1.370 kilometrov

železniških prog v nadgradnji.

Do leta 2030!

Vsi čezmejni

železniški prehodi v

Sloveniji in njenih štirih

sosedah ponovno odprti.

S predlogi treh osrednjih in enajstih med-regionalnih železniških koridorjev bomo do leta 2030 izpolnili obljubo o nadgradnji osrednjih koridorjev do leta 2030 in nagradili med-regionalne železniške koridorje do leta 2050.
Hkrati bomo ponovno odprli vse železniške čezmejne prehode s sosedi v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji.

Vizija zavezništva

Do leta 2030 bomo povečali obseg železniškega omrežja v Sloveniji s sedanjih 1.207 železniških kilometrov na 1370 železniških kilometrov.
Med temi bo 156 kilometrov novih elektrificiranih dvotirnih prog in 22 kilometrov novih elektrificiranih enotirnih železniških prog.
Preostalih 841 kilometrov železniških prog bo v nadgradnji ali v načrtu za nadgradnjo.

Predlogi koridorjev

Trije jedrni in

devet med-regionalnih

predlogov čezmejnih

železniških koridorjev.

Čas je pravi, da zaokrožimo železniško omrežje, ki ga je Avstro-Ogrsko začelo rgaditi že sredi 19. stoletja. 20. stoletje je bilo namreč za to železniško omrežje v današnjih petih državah slabo obdobje.

Pravijo, da je v vojni in ljubezni vse dovoljeno. Tako je ob koncu druge svetovne vojne nemška vojska minirala več pomembnih točk železniških prog, med njimi tudi železniški most čez reko Muro na meji med Slovenijo in Avstrijo. Oblasti v nekdanji Jugoslaviji so potem med hladno vojno v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja onemogočile večino železniških mejnih prehodov. Samo v Sloveniji je bivša država zaprla osem izmed enajstih železniških mejnih prehodov z Avstrijo, Madžarsko in Italijo ter po drugi svetovni vojni demontirala številne druge tako osrednje kot tudi regionalne železniške proge.

Doslej so bili na meji Slovenije s tremi EU sosedami na zahodu, severu in vzhodu, z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, obnovljeni le trije zaprti železniški mejni prehodi. Na južni meji Slovenije s Hrvaško imajo obstoječi železniški mejni prehodi izrazito slabe frekvence železniških povezav, še posebej za regionalni in lokalni potniški promet. Z Zavezništvom bomo skupaj zagovarjali ponovno čezmejne železniške povezave in nadgradnjo železniške infrastrukture v skladu z veljavnimi standardi Evropske unije (EU). Zato smo oblikovali tri predloge jedrnih koridorjev vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T, angleško Trans-European Transport Network) in devet med-regionalnih (celovitih) predlogov železniških koridorjev.

Izberite svoj koridor

Explore the cross-border railway corridor proposals.
Choose your most important core and inter-regional railway corridor/s.

Raziščite in izberite svoje najljubšega, najbolj pomemben glavni, jedrni in/ali med-regionalni železniški koridor. Kateri koridor je za vas najbolj pomemben?

Glavni, jedrni koridorji
Med-regionalni koridorji
Izberite vaš/e koridor/je

  Choose one or more of your favourite core and inter-regional corridors (required)
  Core Corridor Sava
  Core Corridor Danube–Mura–Drava
  Core Corridor Drava–Mura–Raba–Danube
  Core Corridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa
  Inter-Regional Corridor Mura–Drava
  Inter-Regional Carinthia Corridor
  Inter-Regional Paka–Savinja–Sotla Corridor
  Ljubljana Leg of the Sava Corridor
  Inter-Regional Corridor Julian Alps–Istria–Kvarner Bay
  Inter-Regional Corridor Notranjska–Goriška
  Inter-Regional Corridor Zala–Mura–Drava


  Stik z nami

  Navežite stik z nami ali nas spremljajte prek družbenih medijev

  Mobilna številka/E-naslov/Skype
  Poštni naslov

  Mobilitatis Omni (MiRi, Murska Sobota)
  Plese 9a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

  Spremljajte nas prek:
  Zakaj Zavezništvo?

  1. Because railway and other sustainable modes of transport provide cost-effective mobility for all solutions that benefit the economy, protect the environment and ensure that cities and regions develop and prosper while granting wellbeing to the population.
  2. Because reestablishment of the cross-border railway missing links and connections represents one of the biggest opportunities for enhanced mobility, economic and sustainable development in European Union border regions.
  3. Because current mobility habits in Slovenia and further in Central and Eastern Europe dominated by private motorised modes result not only in increased congestion and pollution but also reduce economic progress and social cohesion.

  Upgrade brief

  Upgrading

  railway lines &

  reopening all border

  crossings in Slovenia

  with its four neighbours.

  Representation

  Whom do

  we represent?

  We plan railway and cycling infrastructure upgrades as representatives of the members in Mobilitatis Omni institute. We mostly represent economy and transport companies but more and more also cities, municipalities and regions. At the same time we form partnerships with economic chambers, civic and other regional institutions, including the NGOs. We accept and have several personal members too.

  Timeline of the upgrade plan of railway network in Slovenia up to 2030

  2021

  2030

  1.207 kms of all railway lines => 1.370 kms of all railway lines
  333 kms of double-track lines => 333 km of double-track lines + 156 kms new double-track lines = 489 kms of double-track lines
  652 kms of single tracks + 222 kms of single tracks, electrified = 874s km of single tracks => 652 kms of single tracks + 254 kms of single tracks, electrified = 906 kms of single tracks
  167 kms of railways in upgrade/planning/intention => 841 kms of railways in upgrade/planning/intention
  Strategic background
  Railway is considered one of the critical infrastructures of the 21st century. Sustainable mobility through the Green Deal of the European Commission is the key focus of the whole of Europe. Over the ocean, president Biden has launched America is back on track initiative. China has its Silk Belt and Road Initiative.

  At the same time, today five EU neighbour countries–Slovenia, Austria, Croatia, Hungary, and Italy–still don’t have the railway connections and all the railway border crossing they had already before the second world war. It’s about time we change that. Former Yugoslavia closed eight out of eleven railway border crossing on the Slovenian border with Italy, Austria, and Hungary.

  We advocate reconstructing missing links at the railway border crossing of Slovenia with our neighbours through a plan to upgrade the current 1,207 km of the railway lines to 1,370 km of the railway lines. Our plan and railway corridor proposals are in accordance with the Transport Development Strategy of the Republic of Slovenia until 2030 and the Resolution on the National Programme for the Development of Transport in the Republic of Slovenia until 2030.

  We took into consideration also regional and local plans, as is for example the study Modernization of railway transport in the Ljubljana urban region (in Slovene: Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji).

  Funding
  Up to
  85

  percent of

  the EU co-investment

  is available for the core and inter-regional (comprehensive) railway network and railway stations upgrades. Co-funding is available by the EU cohesion funds—channelled through the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF).

  A recent report found that missing cross-border railway links are “are often essential for the regional rail network and could have a significant European benefit, bringing border regions closer together and reducing regional disparities“. (Donat, 2020, p. 18)

  * Donat, L. (2020). Connecting Europe with a Rail Renaissance : Eight measures to revive the European rail system, Bonn, Berlin: Germanwatch, 36 p.

  Benefits

  What you may expect from the Alliance

  Your company key benefits
  Better inter-country &
  international connectivity
  among regions in five countries.

  Everybody should have an option to travel to workplace sustainably, preferably by train. And there's no need why any manager should travel inside Slovenia or cross-border by car. Our proposal of three core and eleven inter-regional railway corridors will enable every worker and every manager to travel from east to west and south to north safely, comfortably and time efficiently. By train.

  Your city/municipality key benefits
  Automatised railway lines,
  multilevel railway crossings &
  inter-modal railway stations & stops.
  No more traffic jams in rush hours!

  Cities and municipalities will radically upgrade their railway stations & stops to enable inter-modality and therefore provide their citizens efficient and sustainable use of their stations. No more street traffic jams due to railway and street level crossings as all the core and all the inter-regional railway crossing will be secured and multi-leveled. 

  Economic chamber/NGO key benefits
  Enabling radically
  better cross-border mobility.

  The economy needs workers to travel efficiently on daily basis. And workers need frequent and cost-efficient daily cross-border connections. We will secure an upgrade of all railway cross-border crossing according to railway infrastructure standards in European Union. That will enable new opportunities for railway operators and thus suitable frequency for railway cross-border connections.

  European perspective

  How presented

  plans & proposals

  relate with the regard

  to the Trans-European

  Transport Network (TEN-T)?

  The TEN-T policy is implementing a Europe-wide network of railway lines, roads, inland waterways, maritime shipping routes, ports, airports, and railroad terminals. It has the ultimate objective to close gaps, remove bottlenecks and technical barriers, as well as to strengthen social, economic, and territorial cohesion in the European Union (EU).

  Cilj politike TEN-T je izboljšana uporaba infrastrukture, zmanjšan vpliv prometa na okolje, večja energetska učinkovitost in večja varnost. TEN-T je razdeljen na dva “nivoja”.

  Osrednje omrežje vključuje najpomembnejše povezave, ki povezujejo najpomembnejša vozlišča, dokončano pa naj bi bilo do leta 2030. Regionalno/celovito omrežje (angleško Comprehensive Network) pokriva vse evropske regije in bo dokončano do leta 2050.

  Poleg tega namerava Evropska komisija v okviru Zelenega dogovora in za razogljičenje prometa zmanjšati emisije v prometu za 55 odstotkov do leta 2030 in za 90 odstotkov do leta 2050. Da bi dosegla cilj in dosegla standard Pariškega sporazuma, Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo tudi s kohezijsko politiko EU.

  V Mobilitatis Omni inštitutu smo identificirali, mapirali in objavili vse čezmejne železniške manjkajoče povezave v Sloveniji in vseh sosednjih obmejnih regijah v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji. Naša analiza in načrti so v skladu z ugotovitvami nedavnega poročila Povezovanje Evrope z renesanso železnic: Osem ukrepov za oživitev evropskega železniškega sistema (angleško Connecting Europe with a Rail Renaissance: Eight measures to revive the European rail system, Donat, 2020).

  Ne smemo pozabiti, da je leto 2021 Evropsko leto železnic. Še en razlog več, da se gospodarske družbe, mesta, občine in regije pridružijo Srednjeevropskemu zavezništvu za trajnostno mobilnost.

  Seveda moramo razogljičiti promet in se prepričati, da bomo uresničili Pariški sporazum do leta 2030, kot je nakazala naša predsednica von der Leyen, z razogljičenjem 55 odstotkov in 90 odstotkov do 2050. Herald Ruijters, direktor Generalnega direktorata za mobilnost in promet Evropske komisije
  Predlog Evropske komisije za zmanjšanje emisij v prometu
  Zmanjšanje emisij v prometu do leta 2030
  55%
  Zmanjšanje emisij v prometu do leta 2050
  90%
  Interaktivna mapa

  Omrežje železniških prog

  v Sloveniji in obmejnih regijah

  Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške

  mobilitatis omni vstopna stran mapa prog legenda
  Minimum 4 characters