Legend
Legenda infografike omrežja železniških prog v Sloveniji
Železniško omrežje v Sloveniji

Aktualno in predlagano

stanje omrežja železniških

prog v Sloveniji

Trenutno ima Slovenija 1.207 kilometrov vseh železniških prog, med njimi 333 kilometrov dvotirnih prog in 874 kilometrov enotirnih prog. Trije od devetih železniških mejnih prehodov z Avstrijo, Madžarsko in Italijo so še vedno zaprti. Izmed osem železniških mejnih prehodov s Hrvaško dva ne obratujeta in preostali z zelo slabo frekvenco železniških povezav. Zato do leta 2030 predlagamo do 1370 km železniških prog, 489 km dvotirnih in 906 km enotirnih. Še pomembneje. Predlagamo načrtovanje nadgradnje vseh med-regionalnih železniških prog in ponovno vzpostavitev manjkajočih železniških čez-mejnih prehodov.